مصاحبه خواندنی و جذاب با «رضا کریس» پسری که بعد از منتشر شدن عکس هایش، به عنوان بدل ایرانی «کریستین رونالدو» معروف شد.

زندگی جذاب رضا کریس،بدل ایرانی کریس رونالدو

ادامه مطلب---->>>زندگی جذاب رضا کریس، بدل ایرانی کریس رونالدو