نفیسه روشن بازیگری که از اوایل دهه هشتاد کارش را در تلویزیون آغاز کرده و در سالهای اخیر علیرغم حضورهای اندک در سینما همچنان به عنوان بازیگری تلویزیونی شناخته می شود از جمله چهره هایی بود که پوشش اش در جشن حافظ حاشیه ساز شد.

چرا نفیسه روشن لباسی شبیه برج آزادی پوشید؟

ادامه مطلب------>>>>

چرا نفیسه روشن لباسی شبیه برج آزادی پوشید؟