درگیری لفظی بهناز جعفری و خبرنگاران

درگیری لفظی بهناز جعفری و خبرنگاران , اخبار فرهنگ وهنر

درگیری لفظی بهناز جعفری

 نشست خبری سریال «زیر پای مادر»، عصر امروز با درگیری لفظی بهناز جعفری با چند خبرنگار، به حاشیه کشانده  شد که بر متن جلسه هم سایه انداخت و آن را ناتمام گذاشت.

درگیری لفظی بهناز جعفری