عکس پروفایل ولنتاین 2018 + متن ولنتاین

دوست داشتن تو

نه عادته، نه دست خودمه

دوست داشتن تو

مثل نفس کشیدن

واسه زنده موندنه

_______________________________________

تو را و تنها تو را می‌ بویم و می‌ بوسم !

تا بدانی تنها چیزی که بی هیچ هراسی مرا

بسوی آغوش تو می‌ کشاند

عشق است …

(ولنتاین مبارک)

 عکس پروفایل ولنتاین 2018