رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران از افزایش جریمه قطع درخت در تهران خبر داد.

قطع درخت چقدر جریمه برای فرد خاطی دارد؟

فارس:رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر در خصوص افزایش جریمه قطع درختان درتهران گفت:میزان جریمه نسبت به سنوات قبل ۱۲٫۵ درصد افزایش یافت.

زهرا صدراعظم نوری رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر از طرح سامانه فضای سبز شهر تهران خبر داد و گفت:کل فضای شهر تهران اعم از پارک ها، بوستان ها معابر شهر در این طرح گنجانده شده، این یک سامانه برخط است و بعد از بارگذاری تمامی اطلاعات بوستان ها در اختیار افراد قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه این کار در راستای شفاف سازی و در دسترس بودن اطلاعات و فضای سبز صورت می گیرد گفت:فعلا این طرح را پیشنهاد داده ایم تا در شورا مورد بررسی قرار گیرد.